W ramach wykonania usług na najwyższym poziomie powierzasz nam swoje dane osobowe, które są wykorzystywane do realizacji imprezy, rezerwacji oraz do wewnętrznych działań marketingowych (w tym np. wysłanie mailingu). Podając maila, wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji marketingowych (Newsletter) drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji imprezy oraz rezerwacji. Masz prawo do dostępu do treści twoich danych, poprawiania ich oraz usunięcia (w tym wypadku skontaktuj się z kręgielnią Strike&Bar drogą e-mail: marketing@strikebar.pl

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

Jakie dane przetwarzamy?

Dla celów wykonania świadczonych usług zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, telefon kontaktowy. Dane te są przechowywane w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w systemie informatycznym naszej firmy. Wykorzystujemy dane firmowe (nazwa firmy, adres oraz NIP) w celu przygotowania i wygenerowania wymaganych prawem dokumentów księgowych (umowy, faktury, korekty, wyciągi bankowe, itp.), a także w celu zapewnienia ciągłości obsługi.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Strike Rafał Bałaga z siedzibą w Gliwicach, kod pocztowy 44-100, ul. Zwycięstwa 23.
Masz prawo do dostępu do treści twoich danych, poprawiania ich oraz usunięcia (w tym wypadku skontaktuj się z kręgielnią Strike&Bar drogą e-mail: marketing@strikebar.pl

Inspektor ochrony danych oraz jego dane kontaktowe:

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla kręgielni Strike. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

Adres korespondencyjny:

Strike Rafał Bałaga, ul. Zwycięstwa 23,  44-100 Gliwice

E-mail

marketing@strikebar.pl

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:

 
 

Cele przetwarzanie danych:

Podstawy prawne:

Okres przetwarzania:

1

wykonanie umowy na linii Kręgielni Strike&Bar - użytkownik (tymi umowami są najczęściej regulaminy, które akceptuje Użytkownik przed skorzystaniem z danej Usługi), w tym świadczenie Usług na rzecz Użytkowników, w tym także dopasowywanie Usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie Usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usług (dalej „wykonanie Usług”)

art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik

Do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą, a kręgielnią Strike&Bar, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń

2

pomiary statystyczne (dalej „statystyka”),
marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora (dalej również „marketing własny”).

art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda

do czasu wycofania zgody

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. ale niezbędne do realizacji imprezy oraz rezerwacji. Dane są niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz, niepodanie danych uniemożliwi świadczenia usługi.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Twoje dane nie są przekazywane innym podmiotom i firmą. Baza danych jest tylko do naszych własnych celów wewnętrznych (marketing, statystyki)

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

  • - prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • - prawo żądania sprostowania danych,
  • - prawo do usunięcia danych,
  • - prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • - prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

  • - prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

  • - prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych (dane powyżej).

Kręgielnia Strike&Bar zastrzega sobie prawo do zmiany politechniki prywatności w dowolnym czasie.